مراحل ایجاد پرتفو
مرحله ۱
تعیین استراتژی
مرحله ۲
انتخاب رمزارز
مرحله ۳
تایید و اشتراک گذاری

نام پورتفو

نام پرتفو حداقل باید ۳ حرف باشد

موجودی اولیه دلخواه (دلار)

$

توجه !
این موجودی به صورت مجازی بوده و میتواند عددی مابین هزار دلار تا یک میلیون دلار باشد.