دریافت سیگنال خرید و فروش ارزهای دیجیتال رایگان از بهترین مشاوران
100tahlil crypto-logo
ورود / ثبت نام
فیلترها
به زودی...
sort iconمرتب سازی بر اساس :
ماه اول رایگان!
هزینه اشتراک ماهانه
نام پرتفو: Thomas
+ ٪۰.۳۹
بازدهی از زمان فعالیت

نرخ بازدهی ماهانه پس از گذشت حداقل یک ماه از آغاز فعالیت پرتفو نمایش داده می شود

نرخ بازدهی ماهانه
محمدرضا علیدادی
محمدرضا علیدادی
۰
تعداد دنبال کنندگان
۸/۷/۲۰۲۲
زمان شروع
ماه اول رایگان!
هزینه اشتراک ماهانه
نام پرتفو: @CryptoLandTM
+ ٪۰.۰۷
بازدهی از زمان فعالیت

نرخ بازدهی ماهانه پس از گذشت حداقل یک ماه از آغاز فعالیت پرتفو نمایش داده می شود

نرخ بازدهی ماهانه
سعید اکرمی
سعید اکرمی
۰
تعداد دنبال کنندگان
۸/۲/۲۰۲۲
زمان شروع
ماه اول رایگان!
هزینه اشتراک ماهانه
نام پرتفو: علی رمضانی
- ٪۰.۵۲
بازدهی از زمان فعالیت

نرخ بازدهی ماهانه پس از گذشت حداقل یک ماه از آغاز فعالیت پرتفو نمایش داده می شود

نرخ بازدهی ماهانه
علی رمضانی
علی رمضانی
۰
تعداد دنبال کنندگان
۸/۱/۲۰۲۲
زمان شروع
ماه اول رایگان!
هزینه اشتراک ماهانه
نام پرتفو: فراز
+ ٪۳.۷۷
بازدهی از زمان فعالیت

نرخ بازدهی ماهانه پس از گذشت حداقل یک ماه از آغاز فعالیت پرتفو نمایش داده می شود

نرخ بازدهی ماهانه
علی رمضانی
علی رمضانی
۰
تعداد دنبال کنندگان
۷/۳۰/۲۰۲۲
زمان شروع
ماه اول رایگان!
هزینه اشتراک ماهانه
نام پرتفو: محمد اسماعیل خبیری
+ ٪۵.۵۱
بازدهی از زمان فعالیت

نرخ بازدهی ماهانه پس از گذشت حداقل یک ماه از آغاز فعالیت پرتفو نمایش داده می شود

نرخ بازدهی ماهانه
محمد اسماعیل خبیری
محمد اسماعیل خبیری
۰
تعداد دنبال کنندگان
۷/۲۷/۲۰۲۲
زمان شروع
ماه اول رایگان!
هزینه اشتراک ماهانه
نام پرتفو: پرتفوی نوسانی
+ ٪۷.۳۷
بازدهی از زمان فعالیت

نرخ بازدهی ماهانه پس از گذشت حداقل یک ماه از آغاز فعالیت پرتفو نمایش داده می شود

نرخ بازدهی ماهانه
امیرحسین پوستی
امیرحسین پوستی
۰
تعداد دنبال کنندگان
۷/۲۱/۲۰۲۲
زمان شروع
ماه اول رایگان!
هزینه اشتراک ماهانه
نام پرتفو: کوتاه مدت - نوسان روزانه
+ ٪۹.۵۲
بازدهی از زمان فعالیت

نرخ بازدهی ماهانه پس از گذشت حداقل یک ماه از آغاز فعالیت پرتفو نمایش داده می شود

نرخ بازدهی ماهانه
علیرضا ولیدوست
علیرضا ولیدوست
۰
تعداد دنبال کنندگان
۷/۶/۲۰۲۲
زمان شروع
ماه اول رایگان!
هزینه اشتراک ماهانه
نام پرتفو: میان مدت
+ ٪۱۱.۵۹
بازدهی از زمان فعالیت
+ ٪۹.۳۱
نرخ بازدهی ماهانه
امیرحسین پوستی
امیرحسین پوستی
۰
تعداد دنبال کنندگان
۷/۱/۲۰۲۲
زمان شروع
ماه اول رایگان!
هزینه اشتراک ماهانه
نام پرتفو: روند
- ٪۹.۰۰
بازدهی از زمان فعالیت

نرخ بازدهی ماهانه پس از گذشت حداقل یک ماه از آغاز فعالیت پرتفو نمایش داده می شود

نرخ بازدهی ماهانه
یاشار صفرزاده
یاشار صفرزاده
۰
تعداد دنبال کنندگان
۶/۲۸/۲۰۲۲
زمان شروع
ماه اول رایگان!
هزینه اشتراک ماهانه
نام پرتفو: عادی
- ٪۰.۰۰
بازدهی از زمان فعالیت

نرخ بازدهی ماهانه پس از گذشت حداقل یک ماه از آغاز فعالیت پرتفو نمایش داده می شود

نرخ بازدهی ماهانه
محمود عطارباشی
محمود عطارباشی
۰
تعداد دنبال کنندگان
۶/۲۱/۲۰۲۲
زمان شروع