دریافت سیگنال خرید و فروش ارزهای دیجیتال رایگان از بهترین مشاوران
100tahlil crypto-logo
ورود / ثبت نام
فیلترها
به زودی...
sort iconمرتب سازی بر اساس :
ماه اول رایگان!
هزینه اشتراک ماهانه
نام پرتفو: کوروش
- ۰
بازدهی از زمان فعالیت

نرخ بازدهی ماهانه پس از گذشت حداقل یک ماه از آغاز فعالیت پرتفو نمایش داده می شود

نرخ بازدهی ماهانه
مرجان  توکلی
مرجان توکلی
۰
تعداد دنبال کنندگان
۱۱/۲۶/۲۰۲۲
زمان شروع
ماه اول رایگان!
هزینه اشتراک ماهانه
نام پرتفو: روزافزون
- ۰
بازدهی از زمان فعالیت

نرخ بازدهی ماهانه پس از گذشت حداقل یک ماه از آغاز فعالیت پرتفو نمایش داده می شود

نرخ بازدهی ماهانه
فرح دوست
فرح دوست
۰
تعداد دنبال کنندگان
۱۱/۱۸/۲۰۲۲
زمان شروع
ماه اول رایگان!
هزینه اشتراک ماهانه
نام پرتفو: الف
- ۰
بازدهی از زمان فعالیت

نرخ بازدهی ماهانه پس از گذشت حداقل یک ماه از آغاز فعالیت پرتفو نمایش داده می شود

نرخ بازدهی ماهانه
فربد کاوسی - کریپتو تریدر
فربد کاوسی - کریپتو تریدر
۰
تعداد دنبال کنندگان
۱۱/۹/۲۰۲۲
زمان شروع
ماه اول رایگان!
هزینه اشتراک ماهانه
نام پرتفو: satoshi_vatani
+ ٪۰.۰۰
بازدهی از زمان فعالیت

نرخ بازدهی ماهانه پس از گذشت حداقل یک ماه از آغاز فعالیت پرتفو نمایش داده می شود

نرخ بازدهی ماهانه
بهروز  مستوفی
بهروز مستوفی
۰
تعداد دنبال کنندگان
۱۰/۳۱/۲۰۲۲
زمان شروع
ماه اول رایگان!
هزینه اشتراک ماهانه
نام پرتفو: مارس ۵
- ٪۴۵.۷۳
بازدهی از زمان فعالیت

نرخ بازدهی ماهانه پس از گذشت حداقل یک ماه از آغاز فعالیت پرتفو نمایش داده می شود

نرخ بازدهی ماهانه
بهرام  رستمی
بهرام رستمی
۰
تعداد دنبال کنندگان
۱۰/۱۹/۲۰۲۲
زمان شروع
ماه اول رایگان!
هزینه اشتراک ماهانه
نام پرتفو: مارس ۴
- ٪۲۳.۲۹
بازدهی از زمان فعالیت

نرخ بازدهی ماهانه پس از گذشت حداقل یک ماه از آغاز فعالیت پرتفو نمایش داده می شود

نرخ بازدهی ماهانه
بهرام  رستمی
بهرام رستمی
۰
تعداد دنبال کنندگان
۱۰/۱۹/۲۰۲۲
زمان شروع
ماه اول رایگان!
هزینه اشتراک ماهانه
نام پرتفو: بازار
+ ٪۱۹.۱۳
بازدهی از زمان فعالیت
+ ٪۳.۳۴
نرخ بازدهی ماهانه
یاسر غفاری
یاسر غفاری
۰
تعداد دنبال کنندگان
۱۰/۵/۲۰۲۲
زمان شروع
ماه اول رایگان!
هزینه اشتراک ماهانه
نام پرتفو: New2
+ ٪۹۲.۸۰
بازدهی از زمان فعالیت
+ ٪۴۴.۵۵
نرخ بازدهی ماهانه
یاسر غفاری
یاسر غفاری
۲
تعداد دنبال کنندگان
۱۰/۴/۲۰۲۲
زمان شروع
ماه اول رایگان!
هزینه اشتراک ماهانه
نام پرتفو: Num1
+ ٪۲۰.۹۰
بازدهی از زمان فعالیت
- ٪۷.۸۶
نرخ بازدهی ماهانه
یاسر غفاری
یاسر غفاری
۰
تعداد دنبال کنندگان
۱۰/۳/۲۰۲۲
زمان شروع
ماه اول رایگان!
هزینه اشتراک ماهانه
نام پرتفو: غیر هولد
- ٪۰.۶۹
بازدهی از زمان فعالیت
- ٪۹.۸۸
نرخ بازدهی ماهانه
علیرضا شامی زاده
علیرضا شامی زاده
۰
تعداد دنبال کنندگان
۹/۱۵/۲۰۲۲
زمان شروع