اشتراک ماهانه سیگنال های ارز دیجیتال از تحلیلگر یاسر غفاری
100tahlil crypto-logo
ورود / ثبت نام

هزینه اشتراک ماهانه

ماه اولرایگان!
۲۰.۰۰ USDT

نام پرتفو :

New2

یاسر غفاری

یاسر غفاری

+ %۹۲.۸

بازدهی از زمان فعالیت

+ %۴۴.۵۵

نرخ بازدهی ماهانه

۰

تعداد دنبال کنندگان

10/4/2022

زمان شروع

دارایی‌های موجود در پورتفو

اسم رمز ارزقیمتدرصد از پرتفو

سایر دارایی ها

۱۰۰ ٪

با دنبال کردن پرتفو میتوانید از تمامی تغییرات آن باخبر شوید.