اشتراک ماهانه سیگنال های ارز دیجیتال از تحلیلگر دکتر منوری
100tahlil crypto-logo
ورود / ثبت نام

هزینه اشتراک ماهانه

ماه اولرایگان!
۲۰.۰۰ USDT

نام پرتفو :

FULL MARGIN

دکتر منوری

دکتر منوری

- %۲۷.۷۶

بازدهی از زمان فعالیت

- %۱۷.۴۷

نرخ بازدهی ماهانه

۰

تعداد دنبال کنندگان

5/24/2021

زمان شروع

دارایی‌های موجود در پورتفو

اسم رمز ارزقیمتدرصد از پرتفو

سایر دارایی ها

۱۰۰ ٪

با دنبال کردن پرتفو میتوانید از تمامی تغییرات آن باخبر شوید.