اشتراک ماهانه سیگنال های ارز دیجیتال از تحلیلگر امیرحسین پوستی
100tahlil crypto-logo
ورود / ثبت نام

هزینه اشتراک ماهانه

ماه اولرایگان!
۲۰.۰۰ USDT

نام پرتفو :

میان مدت

امیرحسین پوستی

امیرحسین پوستی

+ %۱۱.۵۹

بازدهی از زمان فعالیت

+ %۹.۳۱

نرخ بازدهی ماهانه

۰

تعداد دنبال کنندگان

7/1/2022

زمان شروع

دارایی‌های موجود در پورتفو

اسم رمز ارزقیمتدرصد از پرتفو

سایر دارایی ها

۱۰۰ ٪

با دنبال کردن پرتفو میتوانید از تمامی تغییرات آن باخبر شوید.