اشتراک ماهانه سیگنال های ارز دیجیتال از تحلیلگر Alireza Uranus
100tahlil crypto-logo
ورود / ثبت نام

هزینه اشتراک ماهانه

ماه اولرایگان!
۲۰.۰۰ USDT

نام پرتفو :

SHT-UpVo

Alireza Uranus

Alireza Uranus

+ %۰.۵۶

بازدهی از زمان فعالیت

- %۱.۰۲

نرخ بازدهی ماهانه

۰

تعداد دنبال کنندگان

9/4/2022

زمان شروع

دارایی‌های موجود در پورتفو

اسم رمز ارزقیمتدرصد از پرتفو

سایر دارایی ها

۱۰۰ ٪

با دنبال کردن پرتفو میتوانید از تمامی تغییرات آن باخبر شوید.