دریافت سیگنال خرید و فروش ارزهای دیجیتال رایگان از بهترین مشاوران
100tahlil crypto-logo
ورود / ثبت نام
فیلترها
به زودی...
sort iconمرتب سازی بر اساس :
ماه اول رایگان!
هزینه اشتراک ماهانه
نام پرتفو: نوسانی
+ ٪۰.۵۳
بازدهی از زمان فعالیت

نرخ بازدهی ماهانه پس از گذشت حداقل یک ماه از آغاز فعالیت پرتفو نمایش داده می شود

نرخ بازدهی ماهانه
فربد کاوسی - کریپتو تریدر
فربد کاوسی - کریپتو تریدر
۰
تعداد دنبال کنندگان
۱۰/۲۰/۲۰۲۱
زمان شروع
ماه اول رایگان!
هزینه اشتراک ماهانه
نام پرتفو: Stock_Signal_TM
+ ٪۲.۹۶
بازدهی از زمان فعالیت

نرخ بازدهی ماهانه پس از گذشت حداقل یک ماه از آغاز فعالیت پرتفو نمایش داده می شود

نرخ بازدهی ماهانه
سعید اکرمی
سعید اکرمی
۱
تعداد دنبال کنندگان
۱۰/۲۰/۲۰۲۱
زمان شروع
ماه اول رایگان!
هزینه اشتراک ماهانه
نام پرتفو: نرمال
+ ٪۲.۲۴
بازدهی از زمان فعالیت

نرخ بازدهی ماهانه پس از گذشت حداقل یک ماه از آغاز فعالیت پرتفو نمایش داده می شود

نرخ بازدهی ماهانه
احسان بایننس
احسان بایننس
۰
تعداد دنبال کنندگان
۱۰/۲۰/۲۰۲۱
زمان شروع
ماه اول رایگان!
هزینه اشتراک ماهانه
نام پرتفو: کوتاه
+ ٪۲.۷۹
بازدهی از زمان فعالیت

نرخ بازدهی ماهانه پس از گذشت حداقل یک ماه از آغاز فعالیت پرتفو نمایش داده می شود

نرخ بازدهی ماهانه
صادق بویری
صادق بویری
۰
تعداد دنبال کنندگان
۱۰/۱۹/۲۰۲۱
زمان شروع
ماه اول رایگان!
هزینه اشتراک ماهانه
نام پرتفو: Farhadfx
- ٪۲.۷۹
بازدهی از زمان فعالیت

نرخ بازدهی ماهانه پس از گذشت حداقل یک ماه از آغاز فعالیت پرتفو نمایش داده می شود

نرخ بازدهی ماهانه
فرهاد بهلولی
فرهاد بهلولی
۳
تعداد دنبال کنندگان
۱۰/۱۹/۲۰۲۱
زمان شروع
ماه اول رایگان!
هزینه اشتراک ماهانه
نام پرتفو: آسترولوژی بازار مالی ۸
- ٪۸.۴۷
بازدهی از زمان فعالیت

نرخ بازدهی ماهانه پس از گذشت حداقل یک ماه از آغاز فعالیت پرتفو نمایش داده می شود

نرخ بازدهی ماهانه
رحمان  رستمی
رحمان رستمی
۰
تعداد دنبال کنندگان
۱۰/۱۹/۲۰۲۱
زمان شروع
ماه اول رایگان!
هزینه اشتراک ماهانه
نام پرتفو: آسترولوژی بازار مالی ۷
- ٪۲۰.۸۵
بازدهی از زمان فعالیت

نرخ بازدهی ماهانه پس از گذشت حداقل یک ماه از آغاز فعالیت پرتفو نمایش داده می شود

نرخ بازدهی ماهانه
رحمان  رستمی
رحمان رستمی
۰
تعداد دنبال کنندگان
۱۰/۱۹/۲۰۲۱
زمان شروع
ماه اول رایگان!
هزینه اشتراک ماهانه
نام پرتفو: سفید
+ ٪۹.۵۹
بازدهی از زمان فعالیت

نرخ بازدهی ماهانه پس از گذشت حداقل یک ماه از آغاز فعالیت پرتفو نمایش داده می شود

نرخ بازدهی ماهانه
حمید رضا فرزانه
حمید رضا فرزانه
۰
تعداد دنبال کنندگان
۱۰/۱۹/۲۰۲۱
زمان شروع
ماه اول رایگان!
هزینه اشتراک ماهانه
نام پرتفو: ارغوان
- ٪۳.۸۹
بازدهی از زمان فعالیت

نرخ بازدهی ماهانه پس از گذشت حداقل یک ماه از آغاز فعالیت پرتفو نمایش داده می شود

نرخ بازدهی ماهانه
حمید رضا فرزانه
حمید رضا فرزانه
۰
تعداد دنبال کنندگان
۱۰/۱۹/۲۰۲۱
زمان شروع
ماه اول رایگان!
هزینه اشتراک ماهانه
نام پرتفو: سبز
+ ٪۱.۰۷
بازدهی از زمان فعالیت

نرخ بازدهی ماهانه پس از گذشت حداقل یک ماه از آغاز فعالیت پرتفو نمایش داده می شود

نرخ بازدهی ماهانه
حمید رضا فرزانه
حمید رضا فرزانه
۰
تعداد دنبال کنندگان
۱۰/۱۹/۲۰۲۱
زمان شروع